Realism och naturalism

Att vi får en övergång från romantiken till realismen under andra halvan av 1800-talet beror delvis på att författare och konstnärer ville göra annorlunda än under romantiken, men även förändringar i samhället spelade roll.

Industrialiseringen i stora delar av Europa bidrar till att realismen uppkommer. Arbetarna lever i stor misär och intellektuella från medelklassen engagerar sig och vill beskriva och förändra arbetarnas utsatta situation.

En annan orsak var att fotokonsten kom, exakta avbildningar av verkligheten kunde nu sparas och detta spred sig även till konst och litteratur.

Namnet realism kommer just för att litteraturen sade sig handla om hur verkligheten såg ut och den beskrev samhällets verkliga problem istället för som under romantiken fantasivärldar. Dock är inte all litteratur helt verklig och sann utan det är snarare så att den beskriver de tankar och attityder som samhället under andra halvan av 1800-talet innehöll.

I slutet av 1800-talet utvecklas realismen till naturalism och den beskrivs enklast som en extrem variant av realism. Författarna var inspirerade av naturvetenskapen och såg på sig själva som forskare där de i sina böcker experimenterade med hur människors Talarepsyke fungerade och framförallt undersökte man om människan påverkas mest av sitt biologiska arv eller den miljö hen växer upp i.

Detta moment kommer att redovisas i någon muntlig form och vi kommer därför även att jobba med retorik och muntligt framförande under kommande veckor.

 

 

Realismen och naturalismen

Läs utdraget ur Charlotte Brontës Jane Eyre. Synen på äktenskap och relationer har förändrats mycket sedan detta skrevs. Att relationer ska grundas på ömsesidig kärlek är självklart för de flesta idag. Men måste man gifta sig? Måste man alls leva i en fast relation för att vara lycklig? Vad tänker du om dessa frågor?


Läs utdraget ur Madame Bovary av Gustave Flaubert. Fundera över karaktärerna Emma och Charles. Hur beskrivs de och hur verkar deras relation vara? Hur får man en relation att fungera? Vilka är de viktigaste förutsättningarna för att två människor ska kunna hålla ihop länge? Försök göra en ”manual” för långa relationer.


Läs utdraget ur Emile Zolas Den stora gruvstrejken och sammanfatta den. Fundera över på vilket sätt du kan se att den är skriven under naturalismen. Ge exempel från texten.  Prova också att skriva ett kortare stycke om vår samtid med inspiration av Zolas sätt att skriva. Läs upp stycket.


Fjodor Dostojevskij undersöker i sina böcker Brott och straff, Idioten och Bröderna Karamazov de existentiella frågorna och söker sanning och mening med en ofta hård tillvaro. Han skildrar människornas själstillstånd och vill utforska människopsyket och dess alla underliggande drifter. Läs utdraget ur Brott och straff om Raskolnikov och fundera över det onda och det goda i oss människor. Vad får oss att utföra hemska dåd mot andra och vad är det som gör att de flesta inte gör det? Vad är det som avgör om en människa blir ond eller god och är man antingen det ena eller det andra?


Välj en av de svenska författarna från realismen och naturalismen och berätta om personen, dess författarskap och välj en text av författaren som du berättar mer om. Förklara också på vilket sätt man kan se att författaren och dess texter är från realismen/naturalismen

Författare att välja mellan:

August Strindberg

Victoria Benedictsson

Hjalmar Söderberg

Selma Lagerlöf

Gustaf Fröding


Redovisningssätt

Detta moment ska redovisas muntligt. Du kan välja följande sätt:

 • Muntligt med Powerpoint inför klassen
 • Inspelat i videomaten på Folkbildningsnätet som bara Erika tittar på (om du inte vill visa alla)
 • Spela in ljud på en Ipad som bara Erika lyssnar på (om inte alla får lyssna)
 • Powerpoint med inspelat ljud som bara Erika ser och lyssnar på (om du inte vill visa)

Romantiken

Kärlek är något som intresserar nästan alla och kärleksrelationer finns i väldigt många berättelser. Det har dock inte alltid varit självklart att skriva om äkta kärlek. Längre tillbaks var äktenskapet framförallt en fråga om social ställning och försörjning. Under romantiken förändras litteraturen och äkta passionerad kärlek beskrivs.

HjärtaRomantiken inleds med förromantiken som varar i ca 20 år innan den riktiga romantiken tar vid i slutet av 1700-talet och den varar till 1830. Perioden innebar att man gjorde tvärtemot upplysningens krav på nytta och vetenskaplighet. Naturen blev en plats som hyllades och romantiserades. Den förmänskligades nästan. Historia och religion var något som intresserade och fascinerade många författare och konstnärer under romantiken. I denna period föddes också skräckberättelsen och vår tids populära genrer som deckare och science fiction.

Här kan du se en kort introduktion till Romantiken.

Uppgifter till Romantiken

Du väljer EN av nedanstående uppgifter.

Upplysningen eller romantik – måste jag välja?

Upplysningens tilltro till förnuftet, vetenskapen och nyttan kontra romantikens hyllning av fantasin och känslan. Så brukar de två tidsperioderna vanligen skildras – som varandras totala motsatser. Hur skulle du beskriva dig själv utifrån de två motpolerna upplysning och romantik? Är du den ena mer än den andra? Eller lyssnar du lika mycket till ditt förnuft som till dina drömmar och din känsla? Skriv ett personporträtt av dig själv utifrån de olika bilderna av upplysningsmänniskan och romantikern.

Release av trailer till ny film

En ny film med en genre som anknyter till romantiken (skräckromantik, kärleksfilm, historisk film o.s.v.) ska släppa en trailer inför kommande filmpremiär. Du ska tillsammans med max två personer i en grupp skapa en filmtrailer i en Ipad. Program (iMovie) finns i paddan för att göra det. Skriv ett manus och spela in lämpliga scener. Filmtrailern visas sedan för gruppen och läggs upp på bloggen.

Kärlek via post eller kanske mejl?

I vår verkliga och påhittade historia så finns det många klassiska kärlekspar t.ex. Adam och Eva, Romeo och Julia, Jonas Gardell och Mark Levengood, Hamlet och Ofelia, Efva Attling och Eva Dahlgren, Musse Pigg och Mimmi Pigg, Kalla Anka och Kajsa Anka, Bamse och Brummelisa, Bella och Edward o.s.v. I romanen om Werther och hans unga kärlekslidande så skrivs det många kärleksbrev. Välj ett klassiskt kärlekspar ur verkligheten, film-, tv- eller litteraturhistorien, förklara vilka de är och deras historia kort. Skriv sedan ett kärleksbrev från den ena älskanden till den andra. Svara också på brevet.

En podd om Romantiken idag i jämförelse med igår

Hitta en partner att spela in en podd med. I er podd ska ni jämföra hur Romantiken tog sig uttryck under 1800-talet och hur den lever kvar idag. Vilka likheter finns? Vilka skillnader? Har något från romantiken utvecklats i vårt samhälle eller har något helt nytt skapats av arvet från romantiken? Låt diskussionen om romantiken idag och igår få fart i er radioinspelning. Förebered er noga innan ni spelar in så att ni har poddmaterial för ca 10 minuter. Inspelningen gör ni i iRig Recorder i en Ipad.

Uppgifterna vi jobbar med i momentet Upplysningen

Alla ska göra ett författarporträttUpplysningen

Till gruppens gemensamma blogg ska personporträtt på ett antal av Upplysningens författare skrivas (på dator). Du väljer en författare och skriver personporträttet enskilt.

Det som ska vara med är (vill man lägga till mer så är det okej):

 • Namn, födelseort, födelseår
 • Uppväxt
 • SkolgångEncyklopedin
 • Arbetsliv
 • Familj
 • Livet som vuxen
 • Övrigt ”skvaller” att veta om författaren

Välj EN av följande uppgifter (blir man färdig så väljer man förstås en till)

 •  Välj en av författarna (du får välja en annan än den du skrivit författarporträtt om) från Upplysningen. Läs på om hen. Du ska nu skriva ett brev från den här författaren till vår tid. Författaren ska berätta om hur hen ser på samhället som hen lever i och författaren ska även beskriva vad hen hoppas på i framtiden. Vilka råd har författaren till oss i vår tid? Författaren ska även berätta om något som hen har skrivit och förklara varför hen har skrivit det.
 • Välj en av författarna från Upplysningen. Läs någon eller några texter av författaren. Skriv en egen text som handlar om vår tid men som till stilen efterliknar din författares sätt att skriva.
 • Läs texterna Några ord till min k. dotter om jag hade någon av Anna Maria Lenngren och Émile av Rousseau (båda finns i häftena). En bra uppfostran ger en bra start för ett lyckligt liv. Det är nog alla överens om. Men hur är en bra uppfostran? Kan reglerna bli för strikta eller friheten för stor? Vilka absoluta måsten ingår i ett barns uppfostran anser du? Utgå ifrån texterna om uppfostran som du läst och jämför dina egna tankar med författarnas
 • I Bellmans Epistel N:o 48 skildras en båtfärd från en Mälarö in till Stockholm. Episteln berättar om natur och folkliv längs stränderna en sommarmorgon 1769. Sök upp episteln på nätet (http://www.bellman.net/texter/text.php?epistel=48). Låt den inspirera dig och skriv en egen reseskildring från en kortare resa eller utflykt.
 • Tv-programmet Robinson har blivit en modern tv-klassiker. Inför nästa års Robinson-produktion har dina vänner anmält dig – utan din vetskap! Du ombeds nu av tv-bolaget att skicka in ett personligt brev och presentera dig själv. Skriv ditt brev. Berätta om vem du är och varför just du skulle passa programmet. Skulle du aldrig kunna tänka dig att delta? Då får du försöka krångla dig ur det hela genom att förklara varför du faktiskt inte har något på den där ön att göra. Tänk på att egenskaper som är typiska för upplysningsmänniskan är viktiga att lyfta fram (om du vill vara med) eller tona ned (om du inte vill vara med).